Az MNB Alapítvány Vezető Kutató programjának ösztöndíjasai tartottak találkozót az MNB Alapítvány új székhelyén, a Bölcs Várban. A szakemberek megismerhették egymás kutatási területét, tapasztalatot cserélhettek munkájuk kihívásairól.

 

Az MNB Alapítvány ösztöndíjjal támogatja a közgazdasági, pénzügyi, valamint jogi területen dolgozó, legalább Phd/kandidátusi fokozattal rendelkező senior kutatók továbbképzését és szakmai kutatásait. Az 1+1 éves időtartamú pályázati programra olyan oktatók vagy kutatók jelentkezhettek, akik elismert kutatási eredményekkel rendelkeznek, továbbá Magyarország területén, vagy határon túli magyar oktatási nyelvű felsőoktatási intézményben vagy kutatóintézetben legalább heti 20 órás munkaidőben közgazdaságtudományi, pénzügyi vagy gazdasági, közpénzügyi, pénzügyi jogi területen oktatnak és kutatnak.

A Vezető Kutató címet elnyerő pályázók számára az Alapítvány havi nettó 360 ezer forint támogatást nyújt, valamint pénzügyi keretet biztosít például külföldi konferencián való részvétellel kapcsolatos költségek, publikációs díjak kifizetésére, továbbá adatbázisok, licence, szakirodalom vásárlására is. Az MNB Alapítvány céljának megfelelően a vezető kutató feladata a tudománynépszerűsítés, hogy minél szélesebb kör számára elérhetővé tegye a kutatásai eredményét.

Ezen felül a támogatási időszakban az Alapítványok programjain oktatást/előadást kell tartani magyar és német nyelven, továbbá legalább egy junior kutató konzulenseként részt kell vennie az MNB Alapítvány képzéseiben, valamint a kutatási témájához kapcsolódó, az Alapítványok által szervezett szakmai konferenciákon, egyéb eseményeken.

Az MNB Alapítvány Vezető Kutató programjának egyik ösztöndíjasa Dr. Bodzási Balázs, az Igazságügyi Minisztérium helyettes államtitkára, aki a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdasági Jogi Tanszékének tanszékvezetője és a Budapest Institute of Banking oktatója. Dr. Bodzási Balázs kutatási témájának címe „A tulajdoni berendezés és a tulajdonjogi szabályozás változása és a gazdasággal fennálló kapcsolata, különös tekintettel az állam gazdasági szerepvállalására”. „Modern (heterodox) pénzelmélet, avagy a piacgazdaság új elmélete” címmel folytat kutatást Dr. Gilányi Zsolt, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kar Közgazdaságtan tanszékének vezetője.

A Vezető Kutatók között családanya is van. Dr. Eisingerné Dr. Balassa Boglárka, a győri Széchenyi István Egyetemen egyetemi adjunktusa, a Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola tudományos titkára. Az ő kutatási témája „A vásárlói viselkedés globális és lokális kontextusa” címet kapta. A vidéki egyetemek is képviseltetik magukat a támogatottak között: Dr. Pintér Miklós a Pécsi Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi Kar, Kvantitatív Management Intézet egyetemi docensének kutatási témája „A pontatlan valószínűség kutatása” címet kapta. „Piacszabályozás aktív állami részvétellel” a címe Dr. Tasnádi Attila kutatásának, ő a Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdaságtudományi Kar Matematika Tanszék egyetemi tanára.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről ketten is bekerültek az MNB Alapítvány Vezető Kutató programjába. Prof. Dr. Lentner Csaba, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kar, Közpénzügyi Kutatóintézet intézetvezetője, egyetemi tanára, aki emellett a Szent István egyetem címzetes egyetemi tanára is „Fiskális és monetáris dinamika Magyarországon” címmel folytat kutatást. Míg Dr. Hollán Miklós, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi docense, a Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézetének tudományos főmunkatársa kutatási témája pedig a „Közigazgatási és büntetőjogi fellépés a tőkepiaci visszaélések ellen”.

Galéria