A jó kormányzáshoz meg kell érteni, hogy az emberek hogyan reagálnak a törvényekre, a gazdasági ösztönzőkre, az információkra vagy a morális dilemmákra. Az etikus gazdaság című könyvében Samuel Bowles alaptézise az a kutatási tapasztalat, hogy az emberek nem csupán önérdekeiket követik, nem olyan előrelátók, számítók és következetesek, mint ahogyan számos közgazdász és döntéshozó feltételezi.

 

Samuel Bowles könyve a gazdaságpolitika tervezése és a közgazdasági modellezés szempontjából vizsgálja ezt a fontos kérdést. Fő gondolata, hogy az új gazdaságpolitikai paradigmához a Homo economicust egy empirikusan megalapozott viselkedési modellre kell cserélni. Ennek alátámasztására nemcsak az elmúlt évek tudományos eredményeit sorakoztatja fel, hanem különböző kísérleteket is. A kötet egyes részei a szerző azon előadásain alapulnak, amelyeket a 2010-es Castle Lectures sorozat keretében, a Yale Egyetemen tartott. A könyv nagy érdeme, hogy ötvözi a különböző területek kutatásait, így a viselkedési közgazdaságtan, a pszichológia, a közgazdasági elmélettörténet és a játékelmélet fontosabb eredményeit.

A dilemmát az jelenti a törvényhozók számára, hogy egyrészt a teljes szerződések mellett jól működő piacokhoz szükséges feltételek (magántulajdonhoz fűződő jogok, verseny, rugalmasság, mobilitás) biztosítása ronthatja azokat a társadalmi normákat, amelyek lehetővé teszik nem teljes szerződések mellett is a kölcsönösen előnyös cseréket. Másrészt viszont a társadalmi normákat támogató intézmények is rongálhatják a piacok működését, mert a gazdaság távolabb kerül az ideális („láthatatlan kéz”) állapottól.

Az ösztönzőkről szólva öt állítást fogalmaz meg, amelyekből kiolvasható válasza a kötet alcímében feltett kérdésre is:

  • Az ösztönzők létfontosságúak egy jól kormányzott társadalomban.
  • Önmagukban az ösztönzők nem képesek a teljesen hatékony erőforrás-felhasználást biztosítani önérdeket követő szereplők esetében.
  • Emiatt az erkölcsi és más társadalmi preferenciák is létfontosságúak.
  • Az ösztönzők akadályozhatják a „jobb emberré válást”, kivéve, ha úgy tervezik őket, hogy legalább ne ártsanak.
  • A közpolitikának foglalkoznia kell az egyéni preferenciákkal és azzal a lehetőséggel, hogy az ösztönzők kedvezőtlenül érintik őket.

A jó szakpolitikák támogatják a társadalmilag fontos célokat, nemcsak az önérdek kiaknázásával, hanem egyúttal a közösségi szellemből fakadó motivációkra is építve – így foglalható össze a könyv végső konklúziója.

Samuel Bowles az új-mexikói Santa Fe Institute viselkedéstudományi programjának igazgatója és a University of Massachusetts professzor emeritusa. 2006-ban elnyerte a Leontief-díjat a közgazdasági gondolkodás előremozdításáért. Gazdasági tanácsadója volt a kubai, a dél-afrikai és a görög kormányoknak, Robert F. Kennedy és Jesse Jackson elnökjelölteknek, valamint Nelson Mandelának.

 

Az etikus gazdaság című kötet, valamint a kiadó korábban megjelent kiadványai megvásárolhatók a PABooks szeptemberben megnyílt könyvesboltjában, a Bölcs Várban. A kiadó gondozásában megjelenő könyvekről folyamatosan hírt adunk a www.pallasathenekiado.hu oldalon, ahol a kötetek webshopon keresztül is megvásárolhatók.

A Pallas Athéné Könyvkiadó kiemelt figyelmet fordít a közösségépítésre is. Facebook (www.facebook.com/PallasAtheneKiado) oldalán az érdeklődők további hasznos, érdekes információkat találhatnak a megjelenő könyvekről és a hozzájuk kapcsolódó eseményekről.