A Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskolájának (SzEEDSM) angol nyelvű Doktori Programja a koronavírus járvány miatt megváltozott helyzetre reagálva sikeresen átállt az online távoktatásra - minderről dr. Komlósi László professzor, a győri doktori képzés programigazgatója adott tájékoztatást.

A Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskolájának SzEEDSM angol nyelvű Doktori Programja – a COVID19 világjárvány miatt megváltozott helyzetre reagáló kormányrendeletet követően – sikeresen átállt a távoktatásra. Ebben a helyzetben mind az oktatók, mind a hallgatók rugalmasan együttműködve, gyorsan és hatékonyan tudtak váltani.

A technikai feltételek adottak voltak, hiszen a transzdiszciplináris program specialitása, hogy sok esetben valósul meg – normális körülmények között is – az elismert külföldi és hazai  professzorokkal való folyamatos, online kapcsolattartás és együttműködés. A félévi kurzusok teljesítése, a határidők kialakítása és az értékelések menete fennakadás mentesen zajlik. Most is biztosítva van a hallgatók tudományos előmenetele.

A rektori-kancellári rendeletek messzemenően figyelembe veszik a hallgatók érdekeit és a határidőket érintően jelentős könnyítéseket tettek lehetővé. Ezek között kiemelendő a műhelyviták és felvételik online megtartásának lehetősége és a vizsgaidőszak módosítása. A félév végén esedékes komplex vizsgák tervezett módon történnek, azok előkészítése a megszokott fegyelemmel történik.

Elmondható, hogy a távoktatás tapasztalataival gazdagodtunk és egyben meggyőződésünk az is, hogy a program keretein belül megvalósuló személyes találkozásokból (pl. kontakt órák, rendezvények, belső konferenciák, hallgatói-oktatói klub) adódó előnyök elengedhetetlenek lesznek a jövőben is, hiszen ezek generálják a hallgatók számára az oktatókkal és szakmai közreműködőkkel folytatott hosszútávú, közös kutatói tevékenységet.

 

Komlósi László Imre

programigazgató