A Pécsi Tudományegyetem Földtudományi Doktori Iskolája megszervezte a Bölcs Várban működő „Geopolitika, geoökonómia és politikai földrajz közép-európai perspektívából” című geopolitikai doktori programjának digitális oktatásra történő átállását. A hallgatók előmenetele szempontjából fontos vizsgákat is megtartják, csak a gyakorlati, utazással járó foglalkozásokat ütemezték át őszre. Ha a helyzet úgy kívánja, a júniusi-júliusi felvételi beszélgetéseket is online rendezik meg.

A Pécsi Tudományegyetem vezetése a koronavírus-járvány miatt március 12-én függesztette fel a hagyományos oktatást, amely érintette a Földtudományi Doktori Iskola keretében a Bölcs Várban működő Geopolitikai Doktori Programot is. Március végétől már nincsenek személyes konzultációk, a távoktatás, a vizsgák és a felvételik alakulásáról Kovács Mónika, a Földtudományok Doktori Iskola PhD-koordinátora adott tájékoztatást.

 Mint elmondta, a felsőoktatást a járványveszély miatt korlátozó kormányzati döntést követően fokozatosan állították át a képzést online módra, a doktori iskola hallgatóival is így tartják a kapcsolatot. Előadóik az online oktatás/kontaktus számos formáját alkalmazzák erre a célra. Előnyt élvez ez ügyben az MS Teams program, amely a Pécsi Tudományegyetem hivatalos oktatási platformja.

Az oktatók, továbbá a közreműködő nemzetközi hírű kutatók számára nem jelentett gondot a digitális átállás, amelyhez a szükséges infrastruktúrát (számítógép, laptop), valamint a kommunikációhoz szükséges szoftvert az egyetem biztosítja. Igyekeznek tananyagokat is ily módon nyújtani a hallgatóknak. A hivatalos oktatási platformhoz való hozzáférés minden érintett számára adott, emellett még további oktatási módszerekkel is élnek a doktori iskola előadói. A tanár–diák közvetlen kapcsolaton túl működik az a megoldás is, amikor a tananyagokat, az elvégzendő feladatokat a doktori iskola koordinátora továbbítja a hallgatóknak, akik ezeket egyénileg feldolgozzák, majd visszaküldik beszámolók formájában.

Kovács Mónika elmondta azt is, hogy tanáraik igyekeznek a lehető legtöbbet kihozni a kialakult helyzetből, és többletfigyelmet fordítani a hallgatókra. Akinek kérdése merül fel – ahogy eddig is –, bátran fordulhat az egyetem oktatóihoz. Céljuk a lehető legnagyobb segítséget megadni a félév sikeres elvégzéséhez. Tapasztalataik szerint hallgatóik is igyekeznek hasonló rugalmassággal kezelni a kialakult  helyzetet.

A távoktatás tehát jól vizsgázik, ugyanakkor a gyakorlati jellegű foglalkozásokat átütemezték őszre. Mint például a tavaszi félév tantervében szereplő külföldi terepgyakorlatot. Bíznak abban, hogy akkor már zavartalanul utazhatnak a kiszemelt kutatási területre.

Ami pedig a Geopolitikai Doktori Program doktorjelölti státuszú hallgatóit illeti, a kialakult helyzet az ő esetükben nem jelent különösebb plusz teendőket sem a konzulens, sem a doktori iskola számára, mivel ebben az időszakban már az egyéni munkáé a főszerep. A témavezetők eddig is többnyire elektronikusan kérték a megírt tanulmányokat, a kapcsolattartás is kiválóan megoldható ily módon. A doktori iskola számára az jelent némi többletmunkát, hogy megszervezze a védések és szigorlatok elektronikus formában történő lebonyolítását.

A hallgatók előmenetele szempontjából fontos vizsgákat megtartják – hangsúlyozta Kovács Mónika. A féléves kurzusok lezárásának módja az oktatóval való konzultációtól függ. Az esetek jelentős részében a hallgatóknak saját kutatási feladatot kellett elvégezniük, amelyet elektronikusan küldenek át az oktatóknak. A másodéves hallgatóknak komplex vizsgát kell tenniük ahhoz, hogy folytathassák tanulmányaikat. Ennek lebonyolítása az MS Teams-en keresztül történik majd – tette hozzá.

Az idei felvételi jelentkezések az eddigi évekhez hasonlóan elektronikus módon történnek, amelynek a  határideje a korábbiakhoz hasonlóan május vége lesz. A szóbeli elbeszélgetésre pedig a hagyományoknak megfelelően június végén/július elején kerülhet sor. Ha a járványhelyzet úgy hozza, akkor ez addigi személyes megjelenés helyett ezt is az online térben tartják majd meg.