A kínai–magyar Fudan–Corvinus Double Degree MBA program a koronavírus-járvány okozta kényszerhelyzetben sikeresen átállt a távoktatásra, a hallgatók bevonásának módszereit és a beszámolás rendszerét innovatív megoldások alkalmazásával alakította át. Terveik szerint a félév minden kurzusát le fogják zárni. A Fudannal együttműködve az idei felvételiket is zavartalanul megtartják, várhatóan június 2-3-án, online.

Korlátozó intézkedések már azelőtt is érték a kínai–magyar képzést, mielőtt a Corvinus Egyetem – az ország összes felsőoktatási intézményéhez hasonlóan – március közepén felfüggesztette a hagyományos oktatást. Így először az utazási tilalom következtében törölt kínai kurzusok, majd pedig a magyarországi veszélyhelyzet kihirdetése miatt kényszerültek a képzés átszervezésére. A részletekről Szilas Roland Ferenc, a Budapesti Corvinus Egyetem docense, a Fudan–Corvinus Double Degree MBA program szakfelelőse adott tájékoztatást.

A kínai Fudan Egyetem, a Budapesti Corvinus Egyetem és a Magyar Nemzeti Bank alapította a Fudan–Corvinus Double Degree MBA-t. Ez az első közös kínai–magyar kettősdiploma-program: MBA és Master of Finance oklevelet ad. A képzés 2019 tavaszán indult, így jelenleg két évfolyama van, 18, illetve 17 hallgatóval. Az oktatók a Corvinus és a Fudan legkiválóbb professzorai, a jegybank vezető munkatársai, valamint gyakorlati szakemberek – mondta el elöljáróban.

A járvány miatt már február elején le kellett mondaniuk a shanghai kurzusokat. „A helyzet megkövetelte az órarend teljes átszervezését. A Fudan oktatói készségesen együttműködtek abban, hogy az elmaradt utazás miatt úgy alakítsuk át a képzést, ahogyan az a Corvinus Egyetem oktatói és diákjai számára is alkalmas lehet a folytatásra. Ezt követően pedig a magyarországi veszélyhelyzeti intézkedések miatt kellett újból átszerveznünk mindent.” Épp a kihirdetés hétvégéjén lett volna intenzív oktatási programjuk a Bölcs Várban. „Az új körülmények minden résztvevő oldaláról rendkívüli megértést, nyitottságot, alkalmazkodóképességet igényeltek. Sok napon át, hosszú órákig tartó online értekezleteken, egyeztetéseken alakult ki a távoktatás jelenlegi menetrendje. E nehéz időszak fontos élménye volt számomra, hogy milyen segítőkészen működtek közre a kollégák mindkét »újratervezésben«”– emelte ki Szilas Roland Ferenc.

Az átszervezés első lépése az volt, hogy előrehoztak olyan tantárgyakat, amelyeknek rugalmasabb és bejáratott online metodikájuk volt. A tanárok „rendkívüli elkötelezettséggel álltak helyt”: a Corvinus professzorai átalakították kurzusaikat, néhány hét alatt adaptálták a tananyagot és a módszereket a távoktatáshoz, innovatívan továbbfejlesztették a hallgatók bevonásának módszereit, továbbá a beszámolás rendszerét. A szakdolgozati folyamat támogatását is folyamatos e-mail- és chatkapcsolatot tartva intézik.

A magyarok a szorgalmi időszakig tanítanak. Május végén, június elején következnek a Fudan tárgyai: ezeket az online kurzusokat a kínai partnerek szervezik meg a hallgatóknak, élő kapcsolatot és interaktivitást nyújtva számukra.

A Corvinusnak az MS Teams, a Fudannak pedig a Zoom a hivatalos online oktatási platformja, „mindkét rendszer jól alkalmazható a távoktatásban”. A vállalati biztonsági előírások, tűzfalak ugyan kezdetben okoztak némi fennakadást a hallgatók részvételében, de ezeken a technikai nehézségeken sikerült nagyon hamar úrrá lenniük.

„Bár az MBA programokban a személyes találkozások lehetősége alapvető preferencia, a hallgatók megértéssel fogadták a vis maior helyzetet, közös konstruktív megoldására törekedtek. A távoktatási alkalmak rendkívül magas részvétel mellett zajlanak” – hangsúlyozta Szilas Roland Ferenc.

„Hogy mi az, ami elvész a távoktatásban? A kínai utazás, a Fudan professzoraival, konzulenseivel való személyes együttműködés elmaradt ebben a félévben, miként a hazai sokrétű interakció lehetősége is korlátozódott. Ezeket amint lehetséges, pótolni fogjuk, ugyanakkor a távoktatási módszerek különleges, újszerű megoldásokra, szimulációkra, hallgatói interakciókra is lehetőséget adnak. Például a felvett online órák alkalmasak a többszöri újrahallgatásra” – vont mérleget a program szakfelelőse.

„Ami pedig a félévzárást illeti, az egyes tantárgyak esetében különböző beszámolási csatornákat használnak, gyakori például a csoportfeladatok, vagy a beadandó beszámolók alkalmazása. A szakdolgozatírással kapcsolatos határidőt a kínai partner meghosszabbította” – tette hozzá.

Az idei felvételiről a program szakfelelőse elmondta: ez a Fudannal együttműködve a Zoom platformon keresztül történik. Szervezése jelenleg folyamatban van, várhatóan június 2-3-ára tűzik ki az időpontját.