Támogatott könyvek, folyóiratok és tanulmányok
 • Kairosz Könyvkiadó Kft.
  Dr. Kásler Miklós
  Nemzeti Nagyvizit (6 kötet)
  Elkészült: 2014, 2015, 2016, 2017
 • Nemzeti Közszolgálati Tankönyv Kiadó Zrt.
  Lentner Csaba
  Devizahitelezés Nagy Kézikönyve
  Elkészült: 2015
 • Nemzeti Közszolgálati Tankönyv Kiadó Zrt.
  Lentner Csaba
  Közpénzügyek és Államháztartástan II.
  Elkészült: 2013
 • Kairosz Könyvkiadó Kft.
  Lovas István
  Unortodox Különcök
  Elkészült: 2014
 • Társadalomtudományok és Európa – Tanulmányok
  Intézete Alapítvány
  Miszlivetz Ferenc
  Creative City – Sustainable Region, the KRAFT index
  Elkészült: 2013
 • Napvilág Kiadó Kft.
  Garai László
  Minek nekünk gazdaságpszichológia
  Elkészült: 2015
 • Alinea Fontes Kiadó Bt.
  Kovács Olivér
  Stabilitás és dinamizmus – az innovatív fiskális politika alapjai
  Elkészült: 2015
 • Kairosz Könyvkiadó Kft.
  Dr. Somogyi Ferenc
  Tigrislovaglás – A XXI. század forgatókönyvei
  Elkészült: 2015
 • L’Harmattan Könyvkiadó Kft.
  Fogarassy Csaba
  Fenntarthatósági kritériumok értelmezése
  játékelméleti modellek alkalmazásával
  Elkészült: 2014
 • Alinea Fontes Kiadó Bt.
  Mitev Ariel Zoltán és Horváth Dóra
  Alternatív kvalitatív kutatási kézikönyv
  Elkészült: 2015
 • Dialóg Campus Kiadó
  Dr. Bordás Mária
  A közigazgatás gazdaságtana
  Elkészült: 2014
 • Új Ifjúsági Szemle Alapítvány
  Csizmadia Zoltán, Birinyi Márk, Bogáromi Eszter,
  Fazekas Anna, Nagy Zita Éva, Ruff Tamás, Székely Levente
  Harmadrészt 2012 Magyar Ifjúság, regionális helyzetelemzések
  Elkészült: 2015
 • Saldo Zrt.
  Katits Etelka és Szalka Éva
  A magyar TOP 100 pénzügyi elemzése 2008-1013 között,
  avagy a növekedési lehetőségek feltárása
  Elkészült: 2015
 • Méry Ratio Kiadó
  Dr. Fricz Tamás
  Én mint blogger
  Elkészült: 2014
 • L’Harmattan Könyvkiadó Kft.
  Hossó Nikoletta
  Protokoll a nemzetközi kapcsolatok és diplomácia hátterében
  Elkészült: 2015
 • CEPoliti Review Kft.
  Bayer Zsolt – Demeter Ervin – Fricz Tamás –
  Kiszelly Zoltán – Lesti Árpád – Simon János –
  Zárug Péter Farkas
  Két választás között az ország
  Elkészült: 2015
 • Kairosz Könyvkiadó Kft.
  Boros Imre
  Egy nemzeti szemléletű olvasókönyv I-II.
  Elkészült: 2015
 • CEPoliti Review Kft. és a L’Harmattan Könyvkiadó Kft.
  Simon János
  Globalizáció és nemzet
  Ahogyan az emberek látják
  Elkészült: 2015
 • John Henry Newman Oktatási Központ Kft.
  Marguerite A. Peeters
  A nemek forradalma Globális terv
  A nyugat kulturális forradalmának globalizációja
  Elkészült: 2015
 • Éghajlat Könyvkiadó
  Bertalan Péter
  A Pálos Rend és az állambiztonság küzdelme – Hálózatok szorításában
  Elkészült: 2015
 • Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum
  Vasi szemle folyóirat
  Elkészült: 2015
 • Közgáz Alma Máter Egyesület
  KÖZ-GAZDASÁG folyóirat
  Elkészült: 2015
 • Dr. Mihály Nikolett e.v.
  Dr. Mihály Nikolett
  Külső-belső gazdagság.
  Avagy pénzügyeink a személyiségünk tükrében
  Elkészült: 2015
 • Szabad Piac Alapítvány
  Tom G. Palmer
  A jóléti állam után
  Elkészült: 2016
 • CEPoliti Review Kft.
  Dr. Vízi László Tamás
  A sérelmi politizálástól a nemzetegységig – 1920-2014.
  Elkészült: 2016
 • L’Harmattan Könyvkiadó Kft.
  Hoppál Bulcsú
  Antall József, a rendszerváltó miniszterelnök
  Elkészült: 2016
 • L’Harmattan Könyvkiadó Kft.
  Koudela Pál
  Négy város – négy fejlődési modell
  Elkészült: 2016
 • Osiris Kiadó Kft.
  Szabó Márton
  Diszkurzív politikatudomány.
  Bevezetés a politika interpretatív szemléletébe és kutatásába
  Elkészült: 2016
 • Új Ifjúsági Szemle Alapítvány
  Negyedszázad Magyar Ifjúság 2012
  Elkészült: 2016
 • L’Harmattan Könyvkiadó Kft.
  Tóth Gergely
  Gazdasággép
  A fenntartható fejlődés közgazdaságtanának kettős története
  Elkészült: 2016
 • Nemzeti Közszolgálati Egyetem
  Auer Ádám, Bóka János, Dezső Attila, Gombos Katalin,
  Józon Mónika, Lentner Csaba, Marján Attila,
  Nochta Tibor, Papp Tekla
  A gazdasági világválság hatása egyes jogintézményekre
  Magyarországon és az Európai Unióban
  Elkészült: 2016
 • Dr. Mihály Nikolett e.v.
  Dr. Mihály Nikolett
  The Practice of Economic Psychology
  Elkészült: 2015
 • BOR-KÉP BT.
  Dr. Botos Ernő Péter
  A bor piaca és gazdaságtana
  Elkészült: 2016
 • Alinea Fontes Kiadó Bt.
  Dr. Walter György
  Kereskedelmi Bankismeretek
  Elkészült: 2016
 • Akadémiai Kiadó
  Gelei Andrea – Dobos Imre – Bódi-Schubert Anikó
  Üzleti kapcsolatok kutatása
  Elkészült: 2016
 • Éghajlat Könyvkiadó
  Bertalan Péter: Keserédes viszonyok- a magyarországi cukoripar
  átalakulásának hiteles története
  Elkészült: 2016
 • Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar
  Kerekes Sándor, Gál Vera, Parádi-Dolgos Anett, Varga József
  Pénzügyekről másképpen, Fenntarthatóság és közösségi pénzügyek
  Elkészült: 2016
 • Károli Gáspár Református Egyetem
  Új típusú globális technológiák jogi kihívásai
  Elkészült: 2016
 • Károli Gáspár Református Egyetem
  Ethical economic thinking and competitiveness
  Etikus közgazdasági gondolkodás és versenyképesség.
  Elkészült: 2016
 • Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar
  TÉR – GAZDASÁG – EMBER folyóirat (8 lapszám)
  Elkészült: 2015, 2016
 • Dr. Garai László
  Reconsidering Identity Economics – Human Well-Being and Governance
  Elkészült: 2016
 • Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont
  Csukovits Enikő: Magyarországról és a magyarokról.
  Nyugat-Európa magyar képe a középkorban
  Elkészült: 2016
 • Napvilág Kiadó
  Joseph E. Stiglitz és Bruce C. Greenwald: A tanuló társadalom megteremtése
  Elkészült: 2016
 • Akadémiai Kiadó
  Prof. Dr. Lentner Csaba Rendszerváltás és pénzügypolitika
  Elkészült: 2016
 • Typotex Elektronikus Kiadó Kft.
  Közpénzügyi gazdálkodás és menedzsment – Vezetés a közjó szolgálatában
  Elkészült: 2017
 • L’Harmattan Könyvkiadó Kft.
  Sztanyekné H. Nikoletta: Protokoll a diplomácia
  és a nemzetközi kapcsolatok hátterében
  Elkészült: 2016
 • Gondolat Kiadó Kör. Kft.
  Banyár József Model options for manadtory old-age annuities
  Elkészült: 2016
 • Heart Communications Kft.
  Korányi G. Tamás, Brückner Gergely, Papp Emilia, Szakonyi Péter,
  Nagy László Nándor, Eidenpenz József, Ádám Zsigmond,
  Móricz Gábor: 25 év, 25 Nagy átverés
  Elkészült: 2016
 • Kairosz Könyvkiadó Kft.
  Bayer Zsolt, Boros Imre, Bogár László: Háttérképek háttérképe
  Elkészült: 2016
 • SI-KER Bt.
  Pénzügyi számvitel ügyintéző Vizsgafelkészítő
  Elkészült: 2016
 • CEPoliti Review Kft.
  Hossó Nikoletta: Az első pápalátogatás kulisszatitkai 25 év távlatából
  (Gazdaság, politika, geopolitika és protokoll)
  Elkészült: 2017
 • Polgári Szemle Alapítvány
  Polgári Szemle folyóirat (2016/1-6 lapszám magyar)
  Elkészült: 2016
 • Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont
  Vidéktörténet
  Elkészült: 2017
 • L’Harmattan Könyvkiadó Kft.
  Csizmadia Norbert: Geopillanat
  Elkészült: 2016
 • Kairosz Könyvkiadó Kft.
  Cséfalvay Zoltán: A Nagy korszakváltás
  Elkészült: 2017
 • L’Harmattan Könyvkiadó Kft.
  Sz. Hossó Nikoletta: Nemzetközi kapcsolatok kézikönyve
  Elkészült: 2017
 • Napvilág Kiadó Kft.
  David Ricardo: A politikai gazdaságtan és az adózás alapelvei című műve
  új fordításában való megjelentetése
  Elkészült: 2018
 • Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala
  Borvendég Zsuzsanna :Az ”impexek” kora – népvagyonból magántőke
  Elkészült: 2017
 • Batthyány Lajos Szakkollégiumért Alapítvány
  Kálmán János: Állam – Válság – Pénzügyek.
  Elkészült: 2016
 • Gondolat Kiadó Kör Kft.
  Csizmadia Ervin: A magyar politikai fejlődés logikája. 150 év tanulsága
  Elkészült: 2017
 • Nemzetközi Oktatási és Kutatási Központ Alapítvány
  Csizmadia No rbert: Geo-moment
  Elkészült: 2017
 • Bl Nonprofit Kft
  Hungarian Review
  Elkészült: 2017
 • CEPoliti Review Kft.
  1956 újragondolása geopolitikai nézőpontból
  Elkészült: 2017
 • Kairosz Könyvkiadó Kft.
  Cséfalvay Zoltán: TECHtonic Shifts
  Elkészült: 2017
 • Kossuth Kiadó Zrt.
  Anthony B. Atkinson: Egyenlőtlenség. Mi az, amit megtehetünk?
  Elkészült: 2017
 • Kossuth Kiadó Zrt.
  Pallos Lajos–Torbágyi Melinda–Tóth Csaba: A magyar pénz története
  Elkészült: 2017
 • Nordex Kft. / Dialóg Campus Kiadó
  Die entwicklung der verfassung und des rechts in ungarn
  Elkészült: 2017
 • IDResearch Ltd. / Publikon Kiadó
  Kóbori Sarolta, DeákMáté, Marilena Vizentin, Hargitai Evelin Gabriella: Magyarok Brazíliában – Az I. és II. Magyarok Brazíliában Konferencia Évkönyve
  Elkészült: 2017
 • Alföldi Civilekért Alapítvány
  A civil társadalmi részvétel alakulása és fejlődése Közép-Európában 1990-től napjainkig” Közép-Európai Civil Konferencia
  Elkészült: 2017
 • Sopianae Kulturális Egyesület
  Fiatalok Európában Konferencia tanulmánykötet
  Elkészült: 2017