A Pallas Athéné Könyvkiadó decemberben három izgalmas könyvújdonságot hozott el a hazai olvasóknak. Andrés Solimano (a Világbank volt igazgatója) „Nagy gazdasági visszaesések a hosszú huszadik században” c. könyvében a múlt század pénzügyi és gazdasági válságait, a stagnálási időszakokat és a recessziók típusainak széles körét vizsgálja. Blair H. Sheppard és a PricewaterhouseCoopers vezető munkatársainak „Tíz perc múlva itt az éjfél” c. sikerkönyve megoldásközpontú szemléletben hívja fel a figyelmet arra, hogy legfeljebb egy évtizedünk van a jelenkor globális problémáinak megoldására. Csizmadia Norbert „GEOFÚZIÓ: Geopolitikai Útikönyv a 21. századhoz” c. művében pedig a földrajzi és a gazdasági összefüggések feltárásával új térképet rajzol jelenkorunk geopolitikai folyamatainak megismeréséhez.

Andrés Solimano:
NAGY GAZDASÁGI VISSZAESÉSEK A HOSSZÚ HUSZADIK SZÁZADBAN

A kötet a gazdaságtörténet legjelentősebb válságszakaszait tárgyalja, emellett pedig segít az alapvető nemzetközi politikai és közgazdasági fogalmak tisztázásában is, ideértve többek között a recesszió, az infláció, a hiperinfláció, a hitelválság, valamint a politikai ciklusok jelentését E fogalmak megértése ugyanis elengedhetetlen ahhoz, hogy tisztán lássuk azokat a nagy válságokat és hanyatlásokat, amelyek gyakran politikai „földcsuszamlásokhoz”, valamint az uralkodó gazdasági paradigmák átértékeléséhez vezetnek – hangsúlyozza a neves szerző.

A Világbank egykori igazgatójának egyik legfontosabb üzenete, hogy a nagy válságok mindig változást hoztak az uralkodó közgazdaságtani paradigmákban és pozitív elmozdulásokhoz vezettek a tudományos életben, valamint a mértékadó pénzügyi szervezetek gondolkodásában egyaránt. Andrés Solimano emellett arra is felhívja a figyelmet, hogy a szabályozatlan kapitalista gazdaságokban a jövedelmi egyenlőtlenségek milyen társadalmi konfliktusokhoz és növekedési zavarokhoz vezettek a múltban.

Andrés Solimano chilei-olasz közgazdász a Massachusetts Institute of Technology-n (MIT) szerezte PhD-fokozatát. A chilei központú International Center for Globalization and Development (CIGLOB) alapító elnöke. Korábban az ENSZ tanácsadója (regionálisan kiemelt ügyekkel foglalkozott) és a Világbank igazgatója volt (országcsoport területen).

Blair H. Sheppard, Susannah Anfield, Ceri-Ann Droog, Alexis Jenkins, Thomas Minet, Jeffrey Rothfeder, Daria Zarubina:
TÍZ ÉV MÚLVA ITT AZ ÉJFÉL 

Négy sürgető világválság és stratégiai megoldásuk

Talán még sosem volt ilyen nagy szükség arra, hogy újragondoljuk útirányunkat – állítják a szerzők, köztük elsőként Blair H. Sheppard, a PricewaterhouseCoopers (PwC) globális tanácsadó vállalat stratégiáért és vezetésért felelős elöljárója. A világ egyik legkiválóbb tanácsadóinak tollából született kötet célja, hogy segítsen azonosítani, miben áll számunkra a válság lényege és javaslatokkal álljon elő, hogy mit tehetünk ellenük, mindezt pedig szokatlanul olvasmányos formában tárják az olvasók elé.
A kötet sok száz, világszerte lefolytatott interjú alapján született meg, melyeket egyesítve statisztikai és elméleti alapokkal, öt kategóriát azonosítottak, ami a jelenlegi kihívások legjobb leírását adja: 1.) egyenlőtlenség – a vagyoni különbségek fokozódása és a középosztály eróziója; 2.) diszrupció – a technológia mindent átható jelenléte és kihatása az egyénre, a társadalomra, valamint az éghajlatra; 3.) polarizáció – a globális konszenzus megszűnése és a világ széttagolódása, növekvő nacionalizmus és populizmus; 4.) bizalomvesztés – a társadalmat fenntartó intézmények iránti bizalom megrendülése; 5.) életkor – a négy válság felgyorsítója: a demográfiai trendek nyomása a vállalkozásokon, intézményeken és gazdaságokon.

A koronavírus világjárvány egyértelműen egy vízválasztó jelenség az emberiség számára. A kérdés az, hogy sikerül-e a kihívásra adott válaszaink legjobbját az e könyvben is feltárt válságok tanulsága mentén alkalmazni és ezzel megalapozni egy hosszabb távon is fenntartható jövőt. A szerzők pedig bizton állítják: ha a kibontakozó együttműködésre, a közösségi szinten is előremutató intézkedésekre és az élet valóban fontos dolgaira összpontosítunk, a hajnal a vártnál is hamarabb eljöhet.
Blair H. Sheppard a PricewaterhouseCoopers (PwC) stratégiáért és vezetésért felelős világszintű vezetője. A szerzői csapat öt tagja – Susannah Anfield, Ceri-Ann Droog, Alexis Jenkin, Thomas Minet, Daria Zarubina ¬– az ő stábjába tartozik a PwC-nél, valamennyien a globális stratégiáért és vezetésért felelős igazgatók. Jeffrey Rothfeder pedig üzleti és technológiai tárgyú cikkeket ír a New Yorker, a New York Times, a Business Week és a Strategy + Business című lapoknak, továbbá nyolc könyv szerzője.

Csizmadia Norbert
GEOFÚZIÓ: GEOPOLITIKAI ÚTIKÖNYV A 21. SZÁZADHOZ 

Miért fontos a földrajz a gazdasági és geopolitikai folyamatok megértéséhez?

A szerző korábbi szakmai sikerkönyve, a „Geopillanat – A 21. század megismerésének térképe” folytatásaként megjelenő „GEOFÚZIÓ: Geopolitikai Útikönyv a 21. századhoz” című könyvében a geofúzió új módszerével vizsgálja a korszak mozgatórugóit, erőközpontjait, eredményeit és stratégiáit. A könyv egy színes, tartalmas és izgalmas szakmai geopolitikai útikönyv a Covid előtti és utáni időkre. A szerző által bevezetett fogalom, a „geofúzió” a világ komplex jelenségeinek térbeli összefüggéseire utal, amely valójában a hálózatok geopolitikája és egyben a geopolitika hálózata, a földrajz fúziója a közgazdaságtannal, a társadalomföldrajzzal, a hálózatkutatással és a természettudományokkal. A csomópontokba szerveződő, hálózati térképek segítségével pedig kirajzolódnak világunk új gazdasági és geopolitikai erőközpontjai.

A könyv az alábbi kérdésekre keresi és adja meg a választ: Miért fontosak a földrajzi tényezők? Hogyan térképezhetjük fel a földrajz segítségével az új gazdasági és geopolitikai világrendet? Milyen szerepük lesz a globális városoknak az elkövetkező évtizedekben és hogyan változik a versenyképességi rangsoruk? Hogyan formálja világunkat az összekapcsoltság? Mit jelent egy új, összekapcsolódó Eurázsia és milyen jelentőséggel bír ez az eurázsiai fenntartható növekedésre építő korszak? Hogyan alakul világunk térszerkezete és milyen geopolitikai modellekkel írhatjuk le ezeket?

Csizmadia Norbert geográfus, korábban a Nemzetgazdasági Minisztérium tervezéskoordinációért felelős államtitkára, majd 2013 márciusától a Magyar Nemzeti Bank ügyvezető igazgatója volt. 2016 óta a Pallas Athéné Innovációs és Geopolitikai Alapítvány, majd pedig jogutódjának a PADME-nek az elnöke. A Hungarian Geopolitics (HUG) magazin főszerkesztője. A Magyar Földrajzi Társaság geopolitikai szakosztályának társelnöke, a Neumann János Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke.