A Pallas Athéné Könyvkiadó januárban kiadott, elemző szemléletű sikerkötetei aktuális és globális léptékű témákat vesznek górcső alá. Pascal Boniface geopolitikai szakértő „A nemzetközi kapcsolatok atlasza” c. könyvében a stratégiai jelentőségű nemzetközi kapcsolatok legfontosabb eseményeit elemzi 1945-től egészen napjainkig. A neves, magyar származású közgazdászprofesszor, John Komlos „A valójában létező gazdaság és az emberarcú kapitalizmus alapjai” c. kötete alapmű minden közgazdaságot tanuló és aziránt érdeklődő olvasó számára. Az 59 francia szerző (geográfusok, történészek, közgazdászok, politológusuk, újságírók) gondolatait tartalmazó „Világgazdasági körkép” című izgalmas kötet pedig tételes áttekintést ad a világ 116 országáról – a vállalatok, az ipar, a kereskedelem, a pénzügyek, a mezőgazdaság és az erőforrások szempontjából.

Pascal Boniface
A NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK ATLASZA
100 térkép, hogy megértsük a világot 1945-től napjainkig

A könyv egyaránt hasznos olvasmányként szolgálhat mindazoknak, akik többet szeretnének megtudni az elmúlt 75 esztendőről, és azoknak is, akik csupán az ismereteiket szeretnék felfrissíteni, illetve új megvilágításba helyezni. Számba veszi az 1945-től a máig tartó időszak jelentős válságait és háborúit is, többek között kitérve a berlini, a szuezi és kubai válságra, valamint a koreai, a vietnámi, az afganisztáni, az öböl-, a délszláv, az iraki, a koszovói háborúkon át a ruandai népirtásig, valamint az izraeli–arab konfliktusra is.

Pascal Boniface a globális kihívások sorában az egyik legnagyobb stratégiai fenyegetésként szól a klímaváltozásról, de az összefüggéseket rendszerbe helyezve kérdéseket tesz fel a demográfiával, a migrációs mozgásokkal, a terrorizmussal és a szervezett bűnözéssel kapcsolatban is. Az atlasz második részében a szerző területi egységenként csoportosítva elemzi a térség, illetve egyes meghatározó államok helyzetét, geopolitikai szerepét. Európáról pedig kiemeli, hogy harcolnia kell a multinacionális cégek adókikerülései ellen, továbbá Kínával és az Egyesült Államokkal egyenrangú félként kell megjelennie a kutatás és fejlesztés területén.

Pascal Boniface a párizsi székhelyű francia Nemzetközi és Stratégiai Ügyek Intézetének alapító igazgatója, továbbá az Université Paris 8 Európai Tanulmányok Intézetének professzora. 1991 óta a „La Revue internationale et strategique” negyedévente megjelenő folyóirat igazgatója, 1985 óta a „L’Année stratégique” szerkesztője. Emellett hatvan, stratégiai kérdésekről szóló könyv szerzője.

 

John Komlos
A VALÓJÁBAN LÉTEZŐ GAZDASÁG ÉS AZ EMBERARCÚ KAPITALIZMUS ALAPJAI
Amit minden közgazdaságot tanulónak tudnia kell

A szerző abba az új típusú közgazdaságtanba vezeti be az érdeklődő olvasót, amelynek fókuszában az emberarcú kapitalizmus és az emberek életminősége áll, nem pedig a pénz vagy olyan elvont fogalmak, mint például a kibocsátás és a bruttó nemzeti termék. John Komlos abból indul ki, hogy a főáramú közgazdaságtan az elmúlt 75 év legmélyebb gazdasági válságába navigálta a fejlett országokat, és nem tudott olyan befogadó közeget létrehozni, amelyben az emberek többsége jól érezné magát.

John Komlos szerint ahelyett, hogy a megfoghatatlan „amerikai álmot” üldöznénk, egy harmonikusabb, fenntarthatóbb, kreatívabb, biztonságosabb és békésebb gazdaság létrehozására kell összpontosítanunk – írja. A történelem során először van lehetőségünk arra, hogy olyan életminőséget érjünk el, amelyről elődeink csak álmodozhattak. A könyv feltárja a feltételezett és a valódi piacok működése közötti különbségeket, körüljárja az oligopóliumok helyzetét. Kimondja, hogy jól megtervezett intézmények, ösztönző struktúrák, a megfelelő felügyelet és szabályozás nélkül a piacok nem hatékonyak, sőt inkább növelik az egyenlőtlenségeket, veszélyesekké, instabilakká és akár kaotikussá is válhatnak.

John Komlos a müncheni egyetem magyar származású gazdasági és gazdaságtörténeti emeritus professzora. Tanított a Duke-on, a Harvardon, a UNC-CH-n, valamint Bécsben és Svájcban is. Robert Fogel Nobel-díjas közgazdász javasolta neki, hogy tanulmányozza a gazdasági folyamatok humánbiológiára gyakorolt hatását. E kutatási program révén lett belőle humanista közgazdász. Tevékenységének csúcspontja, amikor 2003-ban megteremtette a „közgazdaságtan és humánbiológia” szakterületet.

VILÁGGAZDASÁGI KÖRKÉP
Geopolitika • Geoökonómia

A kötet közvetlen előzményének is tekinthető Emmanuel Macron francia elnök 2018-as kínai látogatása, amelynek fő küldetése az volt, hogy kifejezze Franciaország nyitottságát a 2013-2014 során indított Egy övezet, egy út kezdeményezéssel kapcsolatban. Ugyanakkor azt is kijelentette, hogy ez nem lehet egy új hegemónia alapja.

Jelen kötetben 59 francia szerző – geográfusok, történészek, közgazdászok, politológusuk, újságírók – rajzolja meg a világ gazdasági körképét és teszi elemzés tárgyává a népesség, az egyenlőtlenségek, a mobilitás alakulását, a városok, az oktatás, az egészségügy és a környezet helyzetét. Továbbá öt szektort – vállalatok, ipar, kereskedelem, benne a pénzügyek, a mezőgazdaság és az erőforrások – vizsgál a geoökonómia szemszögéből. Mindemellett pedig tételes áttekintést kaphatunk a világ 116 országáról is.

A könyv külön fejezetben elemzi a kínai Új Selyemút kezdeményezés kialakulását, annak földrajzi dimenzióit, és tekinti át azokat a diplomáciai lépéseket, amelyek az első gyakorlati eredményekhez vezettek. Az Új Selyemút megvalósítása politikai téren sem akadálymentes. A szerzők e megállapításukat elsősorban a projekt vegyes európai fogadtatására alapozzák, valamint arra, hogy az ázsiai csendes-óceáni térségben geopolitikai téren milyen reakciókat kapott e kezdeményezés.