A Pallas Athéné Könyvkiadó (PABooks) októberben megjelentetett izgalmas kötete, Az önhittség buktatói címmel a napjaink vezetésében terjedő ’hübrisz pestis’ jelenség ellenszerét kínálja. A kihívó gőg és a túlzó jellegű aránytévesztés megnyilvánulása ugyanis az általános fejlődésben és az emberi kapcsolatok tekintetében egyaránt jelentős hátráltató tényezőként van jelen, különösen, ha vezetőkről van szó. A PABooks gondozásában emellett októberben öt korábbi, népszerű kötet hangoskönyv-, illetve eBook-változata is megszületett. Csizmadia Norbert: Geofusion 2.0 eBook-ja pedig már az Amazonon is elérhetővé vált.

Ben Laker, David Cobb, Rita Trehan: Az önhittség buktatói

Az ógörög eredetű „hübrisz” szó mára a szélsőséges, felelőtlen vagy veszélyes büszkeség és elbizakodottság szinonimájává vált. A hübrisztikus hajlamot leginkább a tüneteiről ismerhetjük fel: kíméletlen törtetés, ádáz őrködés a hírnév, a hatalom felett, és mindenekelőtt a veszedelmes önzés. Ez a fajta elbizakodottság ártalmas, negatív és bomlasztó, így a modern menedzsmentnek nem lehet a része! – állítják egybehangzóan a szerzők. A rátermett vezetés nem enged teret a hübrisznek: az együttműködést, a párbeszédet, az evidenciákat, valamint az önismeretet támogatja, ugyanakkor egyensúlyba hozza mindezt a döntésképességgel és a gyors reagálással. – folytatják.

A kötet néhány aktuális és releváns esettanulmány ismertetésével megvizsgálja a hübrisztikus viselkedést, megmutatja, miként ismerhetjük fel annak életszerű jeleit, továbbá azokat a körülményeket, amelyek az ilyen folyamatok érvényesülését elősegítik. Olyan gyakorlatias, hasznos megoldásokat, módszereket kínál, amelyek által képesek leszünk fejleszteni, tökéletesíteni a vezetést, és olyan irányítási stílust alakíthatunk ki, amely befogadó jellegű, fenntartható, továbbá kijelöli a közös értékeket és célokat. A szerzők okulásként négy intő példát is hoznak annak szemléltetésére, ahogyan a hübrisz még a legsikeresebb vállalatokat is képes veszélybe sodorni (The We Company, General Motors, Uber, Deutsche Bank).

Ben Laker, a Henley Business School professzora, valamint szerzőtársainak David Cobb és Rita Trehan kötete megfogalmazását tekintve könnyű olvasmány, ugyanakkor hatékony és praktikus tanácsokkal, azonnal alkalmazható eszközökkel, valamint ellenőrzési pontokkal és listákkal egyaránt alaposan felvértezi olvasóját.

Csizmadia Norbert: Geofusion 2.0 – TOWARDS A LONG-TERM SUSTAINABLE EURASIAN GROWTH – eBook-változatban, az Amazonon is

A szerző a földrajzi és a gazdasági összefüggések feltárásával értelmezi a 21. század globális folyamatait. Kutatási eredményeit 100 új figyelemfelkeltő térképpel és ábrával is alátámasztja. Abból indul ki, hogy a 21. század nemzetközi viszonyai a korábbinál is összetettebbé, sokrétűbbé váltak. A globalizáció pedig új fázisába lépett: a technológia, a tudás korszakába. A 2016-ban megjelent Geopillanat című könyve folytatásaként most a geofúzió módszerével vizsgálja az új geopolitikai korszak mozgatórugóit, erőközpontjait, eddigi eredményeit, valamint a legjelentősebb szereplők jövőképét és stratégiáit. Mint hangsúlyozza, a 20. századi geopolitikai folyamatokat a geoökonómiaiak váltják fel, a területszerzés helyett immár a piacokért folyik a verseny.

Giles Lury: Inspiráló innovációk –már eBook-változatban is!

A kötet 75 világszerte ismert márka történetét meséli el szórakoztató formában, röviden kiemelve az inspiráció forrását jelentő kulcsmomentumokat mint ötletszikrákat. A szerző a világ összes vállalkozószellemű különcének, lázadójának és bajkeverőjének ajánlja a könyvét, hangsúlyozva, hogy bár napjaink marketingmantrája mindig a fogyasztót helyezi az első helyre, az eredetiséghez és a formabontó innovációkhoz azonban nem feltétlenül csak innen érdemes meríteni.

Vincent Mosco: Okosvárosok a digitális világban – már eBook-változatban is!

Mitől lesz okos egy város? A kanadai szerző a konvencionális választ meghaladva nem a fejlett technológiát, hanem a jól működő demokráciát és emberi közösségeket azonosítja az okosvárosok legfontosabb alkotóelemeiként. Az okosváros fogalma pedig egyre inkább az észszerű város fogalmává kezd átalakulni. A régi városok átalakítását és teljesen új városok létrehozását célzó okosváros-projektek esettanulmányainak bemutatásával a könyv nemcsak alternatív megközelítést kínál az olvasónak az okosváros definiálásához, hanem útmutatást is ad a digitális világban zajló városi élet jövőjéhez.

Chris Hirst: Bullsh*t-mentes vezetés – már hangoskönyv változatban is!

Miért kell a világnak több hétköznapi vezető, és miért pont te vagy az a vezető? – válaszolja meg a kérdést a neves szerző. A szolgáltatások világában szerzett globális léptékű tapasztalatait szórakoztató őszinteséggel és rendkívül lényeglátó módon tárja a fejlődni vágyó olvasók elé. Véleménye szerint a vezetés egyet jelent azzal a képességgel, hogy azonosítsunk, definiáljunk, és egyszerűen elmagyarázzunk valamit, amit szeretnénk elérni. A vezetés számos misztériumával szórakoztató őszinteséggel és rendkívül lényeglátó módon leszámoló kötetet a Financial Times 2019 májusában a hónap üzleti könyvének választotta.

 

Kopátsy Sándor: Beszélgetések Adyval – már hangoskönyv változatban is!

„Ady mindig aktuális, mert mi alig változunk” – írta Kopátsy Sándor 1980-ban, és később is újra meg újra megállapítja a tétel érvényességét. Közgazdászként azért foglalkozott oly sokat Ady Endre publicisztikáival, mert értékelése szerint ő ismerte fel először, hogy a magyar társadalom legnagyobb problémája, hogy hiányzik a polgársága. Különböző történelmi időkben, ki a feudális uraktól, ki a kommunistáktól védte a hazai polgárságot, de mindketten egyformán a saját korukat megelőzve. Jól tükrözik ezt a kötet „beszélgetései”: a kiindulópont Ady egyik 1900 utáni publicisztikája, amelyet Kopátsy 1980-ban, a Kádár-korszak idején, és 1992-ben, a rendszerváltás kezdetén is kommentált. A nagy magyar sorskérdésekről így két könyv is született, a Beszélgetések Adyval, majd a Beszélgetések Adyval Nagyváradon.

 

A kötetek, valamint a Pallas Athéné Könyvkiadó (PABooks) korábban megjelent kiadványai megvásárolhatók a PABooks könyvesboltjában, a Bölcs Várban, valamint webáruházában, a www.pallasathenekiado.hu oldalon, hangoskönyveink pedig elérhetők a https://voiz.hu/hangoskonyvtar/ applikáción.

A kiadó kiemelt figyelmet fordít a közösségépítésre is. Facebook-oldalán (www.facebook.com/PallasAtheneKiado) és podcastcsatornáján (elérhető a Spotify- és az iTunes-platformokon) az érdeklődők további hasznos, érdekes információkat találhatnak a megjelenő könyvekről és a hozzájuk kapcsolódó eseményekről.