ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

KIVONAT – Bölcs Vár

BEVEZETÉS

A jelen tájékoztató célja, hogy az Alapítvány, mint adatkezelő az érintetteket megfelelően tájékoztassa az adatkezelés lényeges körülményeiről és az érintett jogairól, valamint eleget tegyen a Rendelet[1] 13. és 14. cikkeiben foglalt, információk rendelkezésre bocsátására vonatkozó kötelezettségeknek.

A jelen tájékoztató folyamatosan elérhető az Alapítvány weboldalán (www.pallasalapitvanyok.hu és www.bolcsvar.hu) és azt kérésre az Alapítvány az érintetteknek közvetlenül is megküldi.

I. FEJEZET

AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

E tájékoztatás kiadója, egyben az Adatkezelő:

Név: Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány

Székhely: 1014 Budapest, Úri u. 21.

Nyilvántartási szám: 01-01-0012866

Képviselő az adatkezelési tevékenység során: Bánkuty Tamás József igazgató

E-mail cím: titkarsag@padmebudapest.hu

Honlap: www.pallasalapitvanyok.hu és www.bolcsvar.hu

(a továbbiakban: Alapítvány)

 

II. FEJEZET

ADATKEZELÉS A WWW.BOLCSVAR.HU WEBOLDALON

 

Tájékoztató sütik (cookies) alkalmazásáról

Az Alapítvány sütiket (cookie) használ a www.bolcsvar.hu címen elérhető weboldalán a felhasználói élmény fokozása érdekében. A süti, vagy eredeti angol megnevezéssel cookie egy kis fájl, amely egy sor karaktert tartalmaz, és amely akkor kerül a látogató számítógépére, amikor az egy webhelyet keres fel. Amikor ismét felkeresi az adott webhelyet, a cookie-nak köszönhetően a webhely képes felismerni a látogató böngészőjét és az ismételt látogatás tényét.  A cookie-k tárolhatnak felhasználói beállításokat (pl. választott nyelv) és egyéb információkat is és információt gyűjtenek a látogatóról és eszközéről, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, amik felhasználásra kerülhetnek pl. az online bevásárlókosarak használatakor.  A sütik általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát, elősegítik, hogy a weboldal a felhasználók számára igazi webes élményt nyújtson, és hatékony információforrást jelentsen, továbbá biztosítják a weboldal üzemeltetője részére az oldal működésének ellenőrzését, visszaélések megakadályozását és a weboldalon nyújtott szolgáltatások zavartalan és megfelelő színvonalú biztosítását.

A www.bolcsvar.hu weboldal a használata során a látogatóról,  illetve az  általa böngészésre használt eszközről az alábbi adatokat rögzíti és kezeli:

  • a látogató által használt IP cím,
  • a böngésző típusa,
  •  a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (beállított nyelv),
  • látogatás időpontja,
  • a meglátogatott (al)oldal, funkció vagy szolgáltatás.

A sütik használatának elfogadása nem kötelező, azonban felhívjuk a figyelmet arra, hogy előfordulhat, hogy bizonyos webhelyfunkciók vagy szolgáltatások nem fognak megfelelően működni sütik nélkül.

A weboldalon használt sütik önmagukban nem alkalmasak a felhasználó személyének beazonosítására, azaz a fenti, technikai szempontból létrejött és kezelt adatok és az érintett közti kapcsolat nem azonosítható.

 

A www.bolcsvar.hu weboldalon alkalmazott sütik

Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik

Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a látogatók böngészhessék a weboldalt, zökkenőmentesen és teljeskörűen használhassák annak funkcióit, a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatásokat, így – többek között- különösen a látogató által az adott oldalakon végzett műveletek megjegyzését egy látogatás során. Ezen sütik adatkezelésének időtartama kizárólag a látogató aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről.

A kezelt adatkör: AVChatUserId, JSESSIONID, portal referer.

Ezen adatkezelés jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése.

Az adatkezelés célja: a honlap megfelelő működésének biztosítása.

 

Külső szolgáltatók naplózással kapcsolatos adatkezelése

Az Alapítvány által üzemeltetett www.bolcsvar.hu weboldal html kódja az Alapítványtól független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltató szervere közvetlenül az érintett felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. Ezen hivatkozások szolgáltatói a szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja) képesek gyűjteni.
Az érintett számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltató szervere szolgálja ki.
A www.bolcsvar.hu weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics szervere segíti.
A www.google.com/analytics általi adatkezelésről a http://www.google.com/intl/hu/policies/ címen érhető el bővebb tájékoztatás.

 

III. FEJEZET

KÉPMÁS ÉS VIDEOFELVÉTEL RÖGZÍTÉSE, REGISZTRÁCIÓ A BÖLCS VÁRBAN

 

Személy és vagyonvédelmi eszközök
A 1014 Budapest, Úri utca 21. szám alatti ingatlan tulajdonosa (MNB-Ingatlan Kft.) a létesítmény teljes beltéri területén és teraszán az emberi élet, testi épség, személyi szabadság védelme és a vagyonvédelem céljából kamerás megfigyelő rendszert működtet, melyet az érintett a létesítmény területére történő belépéssel a figyelemfelhívó tájékoztatás alapján tudomásul vesz és elfogad. A kamerás megfigyelő rendszer kép- és hangrögzítést is lehetővé tesz, ez alapján rögzítésre kerül személyes adatként a létesítményben tartózkodó érintettek létesítményben tanúsított magatartása is. Nem történik felvétel rögzítés olyan helyiségben, amelyben a megfigyelés az emberi méltóságot sértené, így különösen az az illemhelyiségekben.

A kamerás megfigyelőrendszer létesítmény területén történő alkalmazásának tényéről mindhárom bejárat mellett jól látható helyen, jól olvashatóan figyelemfelhívó tájékoztatás ad információt.

A kamerás megfigyelőrendszer kapcsán kezelt személyes adatok vonatkozásában az MNB-Ingatlan Kft. Adatvédelmi Utasítás megnevezésű szabályzata az irányadó.

Regisztráció

A 1014 Budapest, Úri utca 21. szám alatti ingatlan tulajdonosa (MNB-Ingatlan Kft.) az ingatlanban megtartásra kerülő rendezvényeken való részvételt előzetes regisztrációhoz köti az emberi élet, testi épség, személyi szabadság védelme és a vagyonvédelem céljából. A 1014 Budapest, Úri utca 21. szám alatti ingatlanba történő belépés részletes szabályait az ingatlan Házirendje határozza meg.

Az érintett a rendezvényre történő regisztráció során hozzájárulását adja az alábbi személyes adatai kezeléséhez:

  • vezetéknév,
  • keresztnév,
  • e-mail cím.

 

A létesítmény programjainak, eseményeinek dokumentálása

Az Alapítvány a Bölcsvár (1014 Budapest, Úri u. 21.), mint létesítmény teljes beltéri területén és teraszán kép és videofelvételek rögzítésével dokumentálhatja az ott látogatható kiállításokon, eseményeken és rendezvényeken történteket. Ezen kép és videofelvételek (a továbbiakban együtt: felvételek) rögzítése nem telepített technikai rendszer alkalmazásával, a jelen lévő felvételt rögzítő személy közreműködésével történik.

A felvételek készítésének célja, hogy az Alapítvány a honlapján beszámolhasson a ház „életéről” és ezen felvételek bemutatásával népszerűsítse a létesítményt, annak eseményeit, rendezvényeit, illetve a képekből a létesítmény „életét” dokumentáló archívumot hozzon létre. A felvétel készítés lehetőségéről a létesítmény területére való belépésre szolgáló valamennyi bejárat mellett jól látható helyen, jól olvashatóan figyelemfelhívó tájékoztatás ad információt, a jelen adatkezelési szabályzat elérhetőségének megjelölésével együtt.

Ezen adatkezelés jogalapja az Alapítvány jogos érdekeinek érvényesítése, melyet az érintett a létesítmény területére történő belépéssel a figyelemfelhívó tájékoztatás alapján tudomásul vesz és elfogad.

Az Alapítvány biztosítja az érintett számára a lehetőséget, hogy a jelen lévő, felvételt készítő személynél jelezze azon kívánságát, hogy személyéről ne készüljön felvétel, amit a felvételeket készítő személy köteles teljesíteni.

Az érintett a titkarsag@padmebudapest.hu e-mail címen kezdeményezheti azon felvételek törlését vagy weboldalon való hozzáférhetőségének megszüntetését, melyeken felismerhető és így a felvétel személyes adatnak minősül.

Az Alapítvány az ilyen jelzéssel élő érintettel munkanapokon 24 órán belül, egyébként a következő munkanapon felveszi a kapcsolatot és az érintette felvételek beazonosításától számított 8 órán belül az érintett kérésének megfelelően törli vagy hozzáférhetetlenné teszi azokat a weboldalán.

Amennyiben az érintett a törlésre vagy a fentiek szerinti hozzáférhetetlenné tételre vonatkozó kérését akként fogalmazza meg, hogy a kéréssel együtt a felvételek (személyes adatok) is beazonosításra kerülnek az Alapítvány az érintett kérésének annak érkezésétől számított munkanapokon 24 órán belül, egyébként a következő munkanapon tesz eleget.

A személyes adatok tárolásának ideje a fenti kérés hiányában az Alapítvány ilyen irányú jogos érdekének fennállásáig történik.

A felvételek, így személyes adatok címzettje az Alapítvány weboldalát üzemeltető KNK PR&Média Kommunikációs Ügynökség Kft.

 

IV. FEJEZET

ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL

 

Az érintett megfelelő tájékoztatáshoz való joga

Az Alapítvány az 1. számú melléklet szerinti általános adatkezelési tájékoztatóját a honlapján (www.pallasalapitvanyok.hu) folyamatosan elérhetővé teszi és az érintettnek külön kérésre egyedileg is megküldi. E tájékoztató célja, hogy az érintetteket nyilvánosan is elérhető formában az adatkezelés megkezdése előtt és annak folyamán is egyértelműen és részletesen tájékoztassa az adataik kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az Alapítvány milyen jogalapon kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

 

Előzetes tájékoztatáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.

Ha az érintettre vonatkozó személyes adatokat az érintettől gyűjtik, az Alapítvány a személyes adatok megszerzésének időpontjában az érintett rendelkezésére bocsátja a következő információk mindegyikét:

a) az Alapítványnak, mint adatkezelőnek és az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;

c) a személyes adatok kezelésének célja és jogalapja;

d) jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei;

e) a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;

f) a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontja;

g) az érintett joginak felsorolása, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint, hogy joga van az adathordozáshoz; az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

h) a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint, hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá, hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;

i) az Alapítvány az adatkezelés során automatizált döntéshozatalt nem alkalmaz.

Ha az Alapítvány a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintetteket erről az eltérő célról és minden, a fentiek szerint releváns kiegészítő információról.

 

Az érintett hozzáférési joga

Az érintett jogosult arra, hogy az Alapítványtól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezeléshez kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon.

 

A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

 

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Alapítvány indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e) a személyes adatokat az Alapítványra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f) a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést ha

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Alapítvány ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, azonban ahelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) az Alapítványnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Alapítvány jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Alapítvány tájékoztatja e címzettekről.

 

A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekből vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, vagy az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítésén alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az Alapítvány a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

 

Korlátozások

Az Alapítványra vagy vele szerződéses kapcsolatban álló adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja bizonyos, a Rendeletben meghatározott jogok és kötelezettségek hatályát az ott meghatározott okokból.

 

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Alapítvány indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

A tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell annak lehetséges következményeit és az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

 

Az érintett tájékoztatása mellőzhető, ha:

a) az Alapítvány megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;

b) az Alapítvány az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;

c) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé; – ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

 

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál, ha megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendelet szabályait.

Az érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, vagy ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

a felügyeleti hatóság adatai:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

http://naih.hu

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefonszám: +36 (1) 391-1400

 

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a Rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették a jogait.

A) Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik
Ha az érintettre vonatkozó személyes adatokat az érintettől gyűjtik, az Alapítvány a személyes adatok megszerzésének időpontjában az érintett rendelkezésére bocsátja az alábbi információkat:

a) az adatkezelőnek és az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei az I. FEJEZET szerint;

b) az Alapítványnál adatvédelmi tisztviselőt kijelölésére a Rendelet 37. cikk (1) bekezdésével összhangban nem kerül sor;

c) a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja a jelen tájékoztatóban írtak szerint jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén a jogos érdek megjelölésével;

e) a gyűjtött személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;

f) annak ténye, hogy az Adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem kívánja továbbítani a személyes adatokat;

g) a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy az időtartam meghatározásának szempontjairól;

h) az érintettnek joga van kérelmezni az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, azonban az érintettet adathordozhatósághoz való jog nem illeti meg, mert az Alapítvány automatizált adatkezelést nem végez;

i) az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulást bármely időpontban visszavonhatja, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;

k) az érintettnek joga van felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásához;

l) a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint, hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá, hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;

m)az Alapítvány automatizált adatkezelést nem végez;

n) az Alapítvány a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést nem kíván végezni;

B)  Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg

Ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg, az adatkezelő az érintett rendelkezésére bocsátja a következő információkat:

a) az adatkezelőnek és az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei a jelen tájékoztató I. fejezetében írtak szerint;

b) az Alapítványnál adatvédelmi tisztviselőt kijelölésére a Rendelet 37. cikk (1) bekezdésével összhangban nem kerül sor;

c) a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja a jelen tájékoztatóban írtak szerint jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén a jogos érdek megjelölésével;

d) az érintett személyes adatok kategóriái;

e) a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;

f) annak ténye, hogy az Adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem kívánja továbbítani a személyes adatokat;

g) a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy az időtartam meghatározásának szempontjairól;

h) az érintettnek joga van ahhoz, hogy kérelmezze az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, azonban az érintettet adathordozhatósághoz való jog nem illeti meg, mert az Alapítvány automatizált adatkezelést nem végez;

i) az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulást bármely időpontban visszavonhatja, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;

j) az érintettnek joga van felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásához;

k) a személyes adatok forrása és adott esetben az, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak-e;

l) arról, hogy az Alapítvány automatizált adatkezelést nem végez;

Az Alapítvány a tájékoztatást az alábbiak szerint adja meg:

a) a személyes adatok kezelésének konkrét körülményeit tekintetbe véve, a személyes adatok megszerzésétől számított észszerű határidőn, de legkésőbb egy hónapon belül;

b) ha a személyes adatokat az érintettel való kapcsolattartás céljára használják, legalább az érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával; vagy

c) ha várhatóan más címzettel is közlik az adatokat, legkésőbb a személyes adatok első alkalommal való közlésekor.

Ha az Alapítvány a személyes adatokon a megszerzésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról és a fent említett minden releváns kiegészítő információról.

Mellőzhető a fenti információk rendelkezésre bocsátása, ha és amilyen mértékben:

a) az érintett már rendelkezik az információkkal;

b) az információk rendelkezésre bocsátása lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne, azonban ilyen esetekben az adatkezelőnek megfelelő intézkedéseket kell hoznia az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében;

c) az adat megszerzését vagy közlését kifejezetten előírja az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog, amely az érintett jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedésekről rendelkezik; vagy

d) a személyes adatoknak valamely uniós vagy tagállami jogban előírt szakmai titoktartási kötelezettség alapján, ideértve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettséget is, bizalmasnak kell maradnia.

 

V. FEJEZET

AZ ÉRINTETT KÉRELMÉNEK ELŐTERJESZTÉSE, AZ ADATKEZELŐ INTÉZKEDÉSEI

 

Intézkedések az érintett kérelme alapján
Az Alapítvány, mint adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről.

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az Alapítványnak megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.