A Pécsi Tudományegyetem Földtudományi Doktori Iskolája keretében, valamint az MNB Alapítvány támogatásával és dr. Szilágyi István vezetésével 2015 szeptemberében indult útjára a „Geopolitika, geoökonómia és politikai földrajz közép-európai perspektívából” című geopolitikai doktori program, amely két évfolyammal (közel száz ösztöndíjas hallgató részvételével) jelenleg is sikeresen működik. A doktori program célja, hogy multidiszciplináris megközelítéssel adjon választ a 21. század nemzetközi geopolitikai kihívásaira Kelet-Közép-Európa szemszögéből.

A geopolitika mint interdiszciplináris szakterület elsősorban a geográfia, a közgazdaságtan és a politikatudomány határterülete, ugyanakkor egy olyan elemző rendszernek is tekinthető, amely a meghatározott földrajzi térben felmerülő kérdéseket komplex módon értelmezi, és azok megoldására összetett választ képes szolgáltatni. A geopolitika ezért a gazdaságpolitika fontos dimenziója, amelynek szakmai-tudományos feltárása, teljesítményének ösztönzése gazdaságstratégiai jelentőségű.

Meghívott előadóként a témák legjelentősebb hazai, valamint nemzetközileg is jegyzett kutatói, stratégiai gondolkodói, nagy tapasztalattal rendelkező professzorai, valamint a legnívósabb think-tank intézeteinek vezetői tartanak előadásokat és kurzusokat. A doktoranduszok angol és magyar nyelvű oktatásban részesülnek, és lehetőségük nyílik a legjelentősebb külföldi egyetemek (Stanford, King’s College London, University of Oxford, Harvard University, University College of London) és vezető geopolitikai – geostratégiai intézmények (például a Geneva Institute of Geopolitical Studies) kurzusain való részvételre is.

A felvételt nyert hallgatók a legújabb nemzetközi szakirodalmakhoz és adatbázisokhoz férhetnek hozzá, az innovatív kutatási témákat és trendeket követhetnek nyomon, és folyamatosan részt vehetnek nyitott tudományos műhelyeken. A doktori program óráinak és rendezvényeinek a Pécsi Tudományegyetem mellett a Bölcs Vár biztosít helyszínt.

Bővebben a Geopolitikai Doktori Programról